BOINC-POLAND - Lista Projektów
   
MENU
  Strona Startowa
  Trochę Historii
  Zasady Działania BOINC
  Jak Zacząć
  Lista Projektów
  Kontakt

Tabela z listą projektów, obejmuje tylko te najbardziej popularne i najciekawsze.


 
ABC@home to holenderski projekt, prowadzony przez Instytut Matematyki Uniwersytetu w Leiden oraz Kennislink,  instytut promujący naukę.
Jest to projekt matematyczny, którego celem jest badanie tzw. - hipotezy ABC. Udowodnienie tej hipotezy  pozwoli udowodnić wiele innych twierdzeń z dziedziny teorii liczb.
W związku z projektem powstała  strona Reken mee met ABC , na której przedstawiono  wyniki obliczeń.
ABC@home posiada również własny projekt  testowania ABC@home Beta.
 

Climateprediction.net

 Projekt mający na celu określenie jakie uproszczenia można wprowadzić w komputerowym modelowaniu klimatu. Eksperyment polega na wielokrotnym modelowaniu zmian klimatycznych przy mniejszych lub większych zmianach parametrów startowych, aby sprawdzić, w jakim stopniu zmiany te wpłyną na zachowanie się modelu. Cechą charakterystyczną tego projektu są bardzo długotrwałe obliczenia. Jednostka pracy wymaga zazwyczaj kilkuset godzin do ukończenia. Z tego powodu, co pewien czas klient łączy się z serwerem przekazując aktualny stan obliczeń. Na tej podstawie przyznawane są też punkty kredytowe.
 
 Bardzo interesujący projekt, zajmujący się badaniem fal grawitacyjnych. Zgodnie z teorią wysuniętą przez Alberta Einsteina zmiany w polu grawitacyjnym powodują zmiany w zakrzywieniu czasoprzestrzeni. Najprościej można wykryć to zjawisko, mierząc w sposób ciągły odległość między dwoma punktami. Fale grawitacyjne przechodząc w pobliżu powodują niewielkie zmiany tej odległości. W tym celu pod Hanowerem w Niemczech zbudowano laboratorium GEO 600 a w stanach Luizjana i Waszyngton w USA laboratoria LIGO. Do mierzenia odległości wykorzystuje się w nich po dwa bardzo długie, prostopadłe tory laserowe (600m w GEO 600 i ok. 4km w LIGO). Dzięki tak znacznej długości możliwe jest mierzenie zmian odległości rzędu jednej milionowej średnicy atomu wodoru. Projekt Einstein@home ma na celu badanie danych z wszystkich trzech laboratoriów w celu wykrywania fal grawitacyjnych wytwarzanych przez szybko obracające się gwiazdy neutronowe, czyli pulsary.
 
 Projekt wspomagający konstrukcję Wielkiego Zderzacza Hadronów (Large Hadron Collider - LHC) w laboratorium CERN pod Genewą. Jest to umieszczony na głębokości 100m pod ziemią olbrzymi (o długości 27km!) akcelerator mający zastąpić słynny LEP, a jego otwarcie planowane jest na rok 2007. Będą w nim rozpędzane do prędkości bliskich prędkości światła dwa strumienie protonów, które następnie będą doprowadzane do "czołowego zderzenia". LHC nie będzie jednak ograniczony do samych protonów, gdyż bedzie miał możliwość rozpędzania jonów nawet tak ciężkich pierwiastków jak ołów (energia zderzenia będzie wynosiła w takim wypadku ponad 1100TeV, kto miał czwórki z fizyki ten wie, że to dużo ) LHC@home jest projektem, który ma pomóc dobrać optymalne parametry w celu uzyskania jak najlepszej stabilności rozpędzanych wiązek cząstek. Rzecz w tym, aby wprowadzić cząstki na stabilną kołową orbitę, na której muszą się utrzymać przez kilkaset tysięcy okrążeń akceleratora. Projekt oficjalnie rozpoczęto 29 września 2004 roku, czyli w 50. rocznicę założenia CERN.
W ramach projektu działa projekt Alpha testujący nowe wersje aplikacji obliczeniowej. Strona tego projektu znajduje się pod adresem lhcathome-alpha.cern.ch
 
 Projekt jest częścią eksperymentu mającego na celu przewidzenie struktury białka na podstawie sekwencji aminokwasów wchodzących w jego skład. Struktura jaką przyjmie białko w istotny sposób wpływa na to, jakie funkcje mogą być przez nie pełnione. Eksperyment ten może pozwolić na poznanie odpowiedzi na niektóre z fundamentalnych problemów biochemii, medycyny i genetyki.
 
 Zagadnienia związane z przewidywaniem struktury białek, są najwyraźniej bardzo wdzięcznym tematem dla projektów przetwarzania rozproszengo. Rosetta@home, to kolejny po Predictor@home i Folding@home projekt zajmujący się tymi zagadnieniami. Na uwagę zasługuje bardzo ciekawa wizualizacja. Użytkownicy, których komputery uzyskają najlepsze wyniki, są wymieniani na stronach projektu.
 
 Najbardziej znany i największy projekt przetwarzania rozproszonego w internecie. Jego pierwotna wersja miała ponad 5 mln uczestników.  Komputery uczestników analizują dane z radioteleskopu w Arecibo  w poszukiwaniu sygnałów mogących pochodzić od pozaziemskich cywilizacji. W ramach projektu uruchomiono podprojekt AstroPulse, który w tych samych danych ma poszukiwać radiowych śladów po czarnych dziurach, supernowych i innych  obiektach kosmicznych.

 
 SIMAP to ogromna baza danych, gromadząca informacje o sekwencjach aminokwasów w białkach. Zawiera ona wszystkie opublikowane sekwencje i jest na bieżąco aktualizowana. Oparty o BOINC projekt przetwarzania rozproszonego ma za zadanie pomóc w porównywaniu sekwencji różnych białek. Jest to dosyć istotne, gdyż białka o zbliżonych sekwencjach, mają najprawdopodobniej wspólnego "przodka", a co ważniejsze, często pełnią podobne funkcje.
 
 Powstały na Węgrzech projekt, zajmujący się zagadnieniami uogólnionych systemów dwójkowych (a w przyszłości zapewne innymi równie abstrakcyjnymi tematami). Strona projektu jest w języku węgierskim, co utrudnia nieco poruszanie się po niej (oraz głębsze zapoznanie się z celami projektu). Mimo że SZTAKI skierowany jest głównie do Węgrów, jego twórcy zapraszają wszystkich chętnych uczestników. Zapowiadają także przygotowanie angielskiej wersji strony.
 
 The World Community Grid jest działającą od dłuższego czasu platformą dla projektów przetwarzania rozproszonego, która w ostatnim czasie udostępniła swoje aplikacje także w wersjach dla klienta BOINC. W chwili obecnej na platformie działa kilka projektów np: Human Proteome Folding Project lub FightAIDS@Home. Więcej o tych projektach można przeczytać na tej stronie.
   

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
statystyka