BOINC-POLAND - Jak Zacząć
   
MENU
  Strona Startowa
  Trochę Historii
  Zasady Działania BOINC
  Jak Zacząć
  Lista Projektów
  Kontakt


Prezentowany niżej opis rozpoczęcia pracy z BOINC, oparty jest na programie BOINC Manager ver.6.1.8, działającym w środowisku Windows.

BOINC MANAGER
ściągnij

1.Instalujemy i uruchamiamy program BOINC Manager.
2.Dodajemy projekt, klikając na Add Project.
3.Zostaniemy przeprowadzeni przez proces przyłączania się do projektu.
4. Klikamy Dalej i z listy wybieramy interesujący nas projekt (opis projektów można znaleźć w dziale Lista Projektów).


5.Następuje łączenie się z serwerem projektu.
6.Wpisujemy swoj adres e-mail i ustalamy hasło.


7.Klikamy Dalej i jeślii serwer zaakceptował nasze zgloszenie na Zakończ.


8.Następuje automatyczne przeniesienie na stronę internetową projektu, gdzie dokonujemy końcowych ustawień konta.
9.Ustalamy swoją nazwę oraz kraj z którego pochodzimy i zatwierdzamy.
10.W kolejnym oknie musimy wybrać zespół (team), który będziemy reprezentować w projekcie.
11.Z opcji Country, rozwijamy listę krajów i wybieramy np. Poland, następnie naciskamy Search.
12.Wyświetli się lista zespołów i wzbieramy któryś z nich.
13.W nowym oknie szukamy opcji Join team, jeśli jej nie ma, to znaczy, że zostaliśmy przyłączeni do zespołu automatycznie.
14.Możemy  zamknąć przeglądarkę internetową.
15. W managerze w sekcji My project, powinna nam się pojawić ikonka projektu.
16.Od tej pory wolny czas komputera zostaje spożytkowany na obliczenia w wybranym przez nas projekcie.


   

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
statystyka